Захиалагчийн код:
БУАРСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Булган аймгийн Рашаант сумын ЗДТГ
Харъяалагдах байгууллага:
Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хар чулуут , Рашаант сум , Булган , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 95777888, Цахим шуудан: shurenbagana88@yahoo.com,