Захиалагчийн код:
ДУАСЦСЦ1
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Сайнцагаан сум , Дундговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88596363, Энгийн шуудан: sub1@yahoo.com,