Захиалагчийн код:
ХЭАБНСХЦ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Батноров сумын Хүүхдийн Цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Батноров сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 93151015, Цахим шуудан: batnorov.sub@gmail.com,