Захиалагчийн код:
ХЭАБСЕБС
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймаг Биндэр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Боловсролын газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Биндэр сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 93060309, Цахим шуудан: binderebs@yahoo.com,