Захиалагчийн код:
МТТХ
Захиалагчийн нэр:
Математик, тоон технологийн хүрээлэн
Харъяалагдах байгууллага:
Шинжлэх ухааны Академи
Хаягийн мэдээлэл:
13-р хороо , Баянзүрх дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 11458090, Цахим шуудан: imdt@mas.ac.mn,