Захиалагчийн код:
БНҮОНӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Биндэр нийтлэг үйлчилгээ
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Биндэр сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 93170910, Цахим шуудан: bindern.vilchilgee@gmail.com,