Захиалагчийн код:
ТӨАГХБХБГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Зуунмод сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70272192, Цахим шуудан: tuv@gazar.gov.mn,