Захиалагчийн код:
Ковид-19 төсөл
Захиалагчийн нэр:
Монгол улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төсөл
Харъяалагдах байгууллага:
Эрүүл мэндийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 77077793, Факс: байхгүй, Вэб хуудас: www.ehp.mn, Цахим шуудан: bayartogtokh@ehp.mn,