Захиалагчийн код:
ТТИОНӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Таван тэсийн илч
Харъяалагдах байгууллага:
Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Тэс сум , Увс , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88523678,