Захиалагчийн код:
АҮОНӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Архангайд үйлдвэрлэв
Харъяалагдах байгууллага:
Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Цагаандэл , Эрдэнэбулган , Архангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99885838, Цахим шуудан: Batbuyan31d@gmail.com,