Захиалагчийн код:
БУАХХҮГ
Захиалагчийн нэр:
Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Хаягийн мэдээлэл:
Булган сум , Булган , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70342093, Цахим шуудан: b_aibo0921@yahoo.com,