Захиалагчийн код:
ОРАБӨСЕБС16
Захиалагчийн нэр:
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын 16-р сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Орхон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
18-р баг , Баян-Өндөр сум , Орхон , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70394497, Цахим шуудан: orkhon.16@yahoo.com,