Захиалагчийн код:
БӨАЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Өлгий сум , Баян-Өлгий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70422602, Цахим шуудан: bekbolat_2013@yahoo.com,