Захиалагчийн код:
УБХНААСХДТУН
Захиалагчийн нэр:
Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төслийн удирдах нэгж
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р хороо , Сүхбаатар дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 11312194, Цахим шуудан: piu@ubcap.mn,