Захиалагчийн код:
ӨВАУСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын тамгын газар
Хаягийн мэдээлэл:
3-р баг , Уянга сум , Өвөрхангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70326641, Цахим шуудан: uyangazdtg@gmail.com,