Захиалагчийн код:
ХӨААБСЕБС
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Харъяалагдах байгууллага:
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Арбулаг сум , Хөвсгөл , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 80048899, Цахим шуудан: ebs.arbulag.khu@gmail.com,