Захиалагчийн код:
УБЗАЗНЗБХ
Захиалагчийн нэр:
Улаанбаатар зүүн азийн залуучуудын наадам зохион байгуулах хороо
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р хороо , Баянзүрх дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 76102023, Цахим шуудан: procurement@ulaanbaatar.org,