Захиалагчийн код:
ОРАБӨСЦ28
Захиалагчийн нэр:
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын хорин найм дугаар цэцэрлэг
Харъяалагдах байгууллага:
Орхон аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
22-р баг , Баян-Өндөр сум , Орхон , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99350873, Цахим шуудан: dagvasumberellkhagva@gmail.com,