Захиалагчийн код:
ДОАХААГ
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Хэрлэн (Сүмбэр) , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70583058, Цахим шуудан: dornodxaa@gmail.com,