Захиалагчийн код:
ДУАХААГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймаг Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Сайнцагаан сум , Дундговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70593399, Энгийн шуудан: info@du.spa.gov.mn,