Захиалагчийн код:
ДААХААГ
Захиалагчийн нэр:
Дархан-Уул аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
14-р баг , Дархан , Дархан-Уул , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70378104, Цахим шуудан: da.xaag.gov@gmail.com,