Захиалагчийн код:
ӨВАХААГ
Захиалагчийн нэр:
Өвөрхангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Арвайхээр , Өвөрхангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70322307, Цахим шуудан: uvprocurement@gmail.com,