Захиалагчийн код:
ГААХААГ
Захиалагчийн нэр:
Говь-Алтай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Жаргалант , Есөнбулаг сум , Говь-Алтай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70484647, Цахим шуудан: bnairamdal391@gmail.com,