Захиалагчийн код:
ТӨАХААГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
6-р баг , Зуунмод сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 77553579, Цахим шуудан: tuvprocurement@tov.gov.mn,