Жишиг баримт бичгийн нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Татах
1 Standart bidding document for procurement of works 2012-03-29 00:00:00 81
2 Хязгаарлагдмал тш-ын жишиг баримт бичиг 2017-02-15 00:00:00 1324
3 Харьцуулалтын аргаар зөвлөхийн бус худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2017-03-16 00:00:00 20161010
4 Харьцуулалтын аргаар ажил худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2017-03-22 00:00:00 20161010
5 Зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал
6 Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-03-29 00:00:00 81
7 Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-03-29 00:00:00 81
8 Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2007-06-22 00:00:00 176
9 Зөвлөх үйчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2012-09-28 00:00:00 194
10 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг 2016-10-10 03:49:15 20161010
11 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ТЖББ 2012-09-28 00:00:00 194
12 Сурах бичиг худалдан авах ТЖББ 2013-10-31 00:00:00 243
13 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ТЖББ 2008-10-30 00:00:00 362
14 Урьдчилсан сонголт явуулах ТЖББ 2007-06-28 00:00:00 184
15 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008-06-20 00:00:00 249
16 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012-09-28 00:00:00 194
17 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах ТЖББ 2013-02-21 00:00:00 39
  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос