Бараа нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын гэрээ

Гэрээний нэр:
Бараа нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын гэрээ
Гэрээний код:
contract_1122
Нийт дүн:
45,200,000 ₮
Байгуулагдсан огноо:
2017-11-22
Захиалагчийн нэр:
Тестийн захиалагч1
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах