Цөсний сувгийн сэтгүүр гуурс /ERCP catheter/

Гэрээний нэр:
Цөсний сувгийн сэтгүүр гуурс /ERCP catheter/
Гэрээний код:
ТХААГ/202006009/ЕГ/01/45-01
Нийт дүн:
106,667 ₮
Байгуулагдсан огноо:
2020-08-28
Захиалагчийн нэр:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах