˂
˃
Бөөрний эм

TEST EM

Ерөнхий гэрээний үнэ:

2,200 ₮

Тоо:

Хэмжих нэгж:

Хайрцаг

Дэлгэрэнгүй:

Агаартан бактерийн тоо, КҮН/г 100
Тугналт, % 90
Тооны тодорхойлолт СФМ-н арга, мг 100
Байгууллагын мэдээлэл
Байгууллагын нэр: Тестийн Нийлүүлэгч-Азжаргал ХХК
холбоо барих мэдээлэл
Цахим шуудан: it@procurement.gov.mn
Гар утас: 62263023
Вэб хуудас: www.tender.gov.mn
Хаягийн мэдээлэл
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах