˂
˃
Дулааны тоолуур

DN80 40 м3/цаг

Ерөнхий гэрээний үнэ:

5,130,000 ₮

Тоо:

Хэмжих нэгж:

Ширхэг

Дэлгэрэнгүй:

Тэжээлийн хүчдэл 3.6 + 0.1 В тогтмол
Баталгаат хугацаа 12
Баттерей Литиум баттерейтай, ажиллах хугацаа 6 жил байна.
Цахилгаан соронзон орчны ангилал E2 ангилал
Дулааны тоолуурын стандарт EN 1434 ба MID стандартын даг 2 ба 3-р ангиллын төхөөрөмжид хамаарах, PTBK 7.2 (хөргөлт) стандартыг хангасан
Даралтын дээд хязгаар 2,5 МПа
Тоолуурын ажиллах орчны температур 5С – 55C
Температурын хэмжих хязгаар 5 С – 150 C
Тооцоолуур зөвшөөрөгдөх алдаа EC ± (0.15 + 2/) %
Дулааны тоолуурын суурилуулалтын стандарт 1:1250 (q1:qp) хүртэл динамик үзүүлэлттэй, 1:1000 стандартын, хоёрдугаар ангилалд хамаарах, хэт авиан үйлдэлтэй, Европт нэгдүгээр зөвшөөрлийг хангасан. Удаан хугацаанд тогтвортой ажиллагаатай, AGFW туршилтаар баталгаажсан.
Механик орчны ангилал М2 ангилал
Нэмэлт мэдээлэл Тоолуурын заалтыг зайнаас авах зориулалтаар wireless модуль суурилуулах боломжтой
Хамгаалалтын ангилал IP65
Тооцоолуурын мэдээлэл хадгалах Нийт хэрэглэсэн дулааны хэмжээ МВт, ГКал, ГДж нэгжүүдээр гарна. Нийт усны эзлэхүүн Тоолуур ажилласан хугацаа Өгөх усны температур Буцах усны температур Өгөх буцах усны температурын зөрүү Сар болон жилийн дундаж температур Тухайн үеийн дулааны энергийн зөрүү Хамгийн их ба хамгийн бага дулааны энергийн хэмжээ Тухайн үеийн усны зарцуулалт Тухайн үеийн чадал, сар жилийн дундаж чадал Нийт хуримтлагдсан энергийн хэмжээ Мэдээллийн код
Байгууллагын мэдээлэл
Байгууллагын нэр: Эх Голомтын Илч ХХК
холбоо барих мэдээлэл
Хаягийн мэдээлэл
0,

Нийлүүлэгчийн бусад бараанууд

Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах