Пантопразол 40мг

Гэрээний нэр:
Пантопразол 40мг
Гэрээний код:
ӨВАБОЭТ/920/001
Нийт дүн:
600,000 ₮
Байгуулагдсан огноо:
2022-06-28
Захиалагчийн нэр:
Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний төв
Нийлүүлэгчийн нэр:
Монгол эм импекс концерн
Төлөв:
Шинэ
Гэрээний хавсралт
Файлын нэр
Хоосон байна.
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах