Захиалгын дугаар:
УТӨЭМТ/006
Захиалагчийн нэр:
Усантүрүү Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2020-07-06 15:00
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах