Захиалгын дугаар:
НТТТ/179
Захиалагчийн нэр:
Нийслэлийн Түргэн Тусламжийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2022-06-28 09:15
Сагс

Сагс

Устсан бараа. Буцах