Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-20 2018-07-22 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-17 2018-07-19 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-06 2018-07-08 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-03 2018-07-05 A3- 99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-29 2018-07-01 A3- 99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-06-27 2018-06-29 А-3 сургалт 88078527, 99005330
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-26 2018-06-28 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-22 2018-06-24 A3
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-06-20 2018-06-22 А-3 сургалт 88078527, 99005330
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-15 2018-06-17 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-06-13 2018-06-15 А-3 сургалт 88078527, 99005330
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-06-12 2018-06-14 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-12 2018-06-14 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-08 2018-06-10 A3-99147315, 99121361
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-06-07 2018-06-10 95406346, 88006346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-05 2018-06-07 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-05-29 2018-05-31 A3-99147315, 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-05-28 2018-05-30 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-05-26 2018-05-28 А-3 сургалт 88078527, 99005330
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-05-23 2018-05-25 95406346 88006346
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 407)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 407)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос