Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-10-03 2018-10-05 МУИС-Бизнесийн сургууль, 99227130
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-25 2018-09-27 A3 99121361 99129156
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-09-24 2018-09-27 95406346, 88006346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-21 2018-09-23 A3-99121361, 99129156
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-09-19 2018-09-21 МУИС-Бизнесийн сургууль, 99227130
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-18 2018-09-20 A3 99121361 99129156
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-09-15 2018-09-17 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-14 2018-09-16 A3-99121361, 99129156
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-11 2018-09-13 A3-99121361, 99129156
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-09-08 2018-09-10 А-3 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-07 2018-09-09 A3-99121361, 99129156
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-09-06 2018-09-08 95406346, 88006346
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-09-05 2018-09-07 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-04 2018-09-06 A3 99121361 99129156
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-31 2018-09-02 A3-99121361, 99129156
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-28 2018-08-30 A3-99121361, 99129156
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-08-28 2018-08-30 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-08-27 2018-08-29 95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-24 2018-08-26 A3 99147315 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-08-22 2018-08-24 Монгол улсын их сургууль /99227130/
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 437)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 437)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос