Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-26 2019-04-28 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-23 2019-04-25 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-19 2019-04-21 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-16 2019-04-18 A3-99121361, 99147315
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 2019-04-16 2019-04-30 Сангийн яам
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-12 2019-04-14 A3-99121361,99147315
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-04-10 2019-04-12 91116364
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-09 2019-04-11 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-05 2019-04-07 A3-99121361, 99147315
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-04-02 2019-04-04 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-04-02 2019-04-04 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-04-01 2019-04-03 91116364
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2019-03-30 2019-04-01 АШУҮИС 88078527, 99005330
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-03-30 2019-04-01 91116463
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-03-29 2019-04-01 95406346,98101094
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-03-29 2019-03-31 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-03-26 2019-03-28 A3-99121361, 99147315
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-03-20 2019-03-22 95406346
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-03-19 2019-03-21 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-03-19 2019-03-21 A3-99121361, 99147315
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 556)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 556)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос