Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-02-26 2019-02-28 A3-99121361, 99147315
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-02-25 2019-02-27 95406346, 98101094
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-02-22 2019-02-24 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-02-18 2019-02-20 A3-99121361, 99147315
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-02-16 2019-02-18 95406346, 98101094
Төсвийн удирдлагын хүрээлэн 2019-02-16 2019-02-18 Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ, ОНӨГ
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-02-15 2019-02-17 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төв 2019-02-12 2019-02-14 СБД
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-01-29 2019-01-31 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-01-29 2019-01-31 91116364
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-01-28 2019-01-30 ОБЕГ
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2019-01-26 2019-01-28 А-3 сургалт 88078527, 99005330
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-01-26 2019-01-28 95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-01-25 2019-01-27 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-01-25 2019-01-27 91116364
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-01-23 2019-01-25 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-01-22 2019-01-24 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2019-01-22 2019-01-24 91116364
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-01-21 2019-01-23 95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-01-18 2019-01-20 A3-99121361, 99147315
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 522)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 522)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос