Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-12-20 2019-12-22 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-12-17 2019-12-19 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2019-12-14 2019-12-16 88078527, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, хурлын танхим
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-12-10 2019-12-12 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-12-06 2019-12-08 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-12-03 2019-12-05 A3-99147315, 99121361
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-11-29 2019-12-02 98101094,95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-29 2019-12-01 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-26 2019-11-28 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-22 2019-11-24 A3 99147315 99121361
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2019-11-20 2019-11-22 98101094, 95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-19 2019-11-21 A3 99147315 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-11-18 2019-11-20 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-15 2019-11-17 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-12 2019-11-14 A3 99147315 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-11-11 2019-11-13 Архангай
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-07 2019-11-09 A3 Сэлэнгэ аймаг 99147315 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2019-11-05 2019-11-07 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2019-11-05 2019-11-07 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ 2019-11-05 2019-11-08 ХӨА
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 653)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 653)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос