Нээлт хийх огноо

2019-07-24
10:10

Хүлээн авах огноо

2019-07-24
10:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

"Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл /Дорнод, Хэрлэн сум/" ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах

Захиалагч:
Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ДОАОНӨГ/201906001
Урилгын дугаар:
ДОАОНӨГ/201906001/01/02
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Нийт төсөвт өртөг:
260,000,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
260,000,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Хосолмол үнэлгээний арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Үр дүн гарсан

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2019-06-24
1. Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь  ДОАОНӨГ/201906001 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  "Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл /Дорнод, Хэрлэн сум/" ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     
 • ДОАОНӨГ/201906001  -  " "Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл /Дорнод, Хэрлэн сум/" ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах "  
  • Хайдропроект
  • Жишиг проект
  • Усны эрчим
  • Силвер-Эделвэйз
  • Тэмжин
  • ХЗТ автозам
  • Хайдродизайн прожект
  • Монхидроконстракшен

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 2,600,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 07 -р сарын 24 -ны өдрийн 10 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2019 оны 07 -р сарын 24 -ны өдрийн 10 цаг 10 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
, Утас: 70583058 , Факс: 70584058
Имэйл хаяг: info@umch.dd.gov.mn
Веб хаяг: www.umch.dd.gov.mn, www.facebook.com/dornodumch