Хүлээн авах огноо

2019-09-19
14:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

“2019 оны 12 дугаар сарын 31-ээр дуусгавар болсон Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх зорилгоор аудитын тусгай зөвшөөрөлтэй, олон улсын эрх бүхий хараат бус хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах”

Захиалагч:
Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
УБТЗХНН/201908052
Урилгын дугаар:
УБТЗХНН/201908052/01/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Өөрийн хөрөнгө
Нийт төсөвт өртөг:
1,175,000,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
1,175,000,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Чанарын үнэлгээний арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
зарлагдсан огноо:
2019
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2019-09-11
Тендер шалгаруулалтын нэр: “2019 оны 12 дугаар сарын 31-ээр дуусгавар болсон Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх зорилгоор аудитын тусгай зөвшөөрөлтэй, олон улсын эрх бүхий хараат бус хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: УБТЗХНН/201908052

 
1. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг нь “2019 оны 12 дугаар сарын 31-ээр дуусгавар болсон Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх зорилгоор аудитын тусгай зөвшөөрөлтэй, олон улсын эрх бүхий хараат бус хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь дараах үйл ажиллагаанд чиглэгдэнэ: • Аудитын шалгалтыг Аудитын олон улсын стандартын дагуу гүйцэтгэх ; • “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан нь материаллаг зөрүү агуулж байгаа эсэхийг шалгах, • “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод нийцүүлэн бэлтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тусгай маягтуудыг СТОУС-ын дагуух Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хөрвүүлэх , загварт дүн шинжилгээ хийх; • “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод нийцүүлэн бэлтгэсэн бүртгэлийн дотоод тайланг СТОУС-ын тайланд шилжүүлэх (актуар тооцооллоос үүссэн нөөц өр төлбөрийн залруулга, бараа материалын үнэ цэнийн бууралтын хасагдуулгын тооцоололд аудит хийх, дуусаагүй барилга, хөрөнгө оруулалт, авлага, мөнгөн гүйлгээний залруулга) горимд аудит хийх г.м; • СТОУС-ын дагуу бэлтгэгдсэн Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тайлбар тодруулгууд үнэн зөв, иж бүрэн эсэхийг шалгах; • Бүртгэл, тайлангийн материаллаг асуудлуудын талаар УБТЗ-ын удирдлагад мэдээлэх; • Арга зүйн нарийн төвөгтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх; • Хийгдсэн аудитын үр дүнгээр нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны тухай тайлан бэлтгэж УБТЗ-ын Удирдлагад хүргүүлэх, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөмж өгөх; • Аудитын шалгалтыг үндэслэн нийгэмлэгийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх санхүүгийн байдал, тайлант жилийн санхүү-үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд бүх материаллаг зүйлсийн хувьд СТОУС-ын дагуу үнэн зөв тусгасан эсэх тухай дүгнэлтийг Монгол, Орос, Англи хэл дээр бэлтгэж ирүүлэх. • Хэрэгжүүлэх хугацаа: 1-р үе шат 2019 оны 9-р сарын 30 хүртэлх хугацааны завсрын аудитыг 2019 оны 4-р улиралд хийх 2-р үе шат 2019 оны 12-р сарын 31 хүртэлх хугацааны аудитыг 2020 оны 4-р сарын 30-ны дотор хийж гүйцэтгэх болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрөхгүй

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 09 -р сарын 17 -ны өдрийн 17 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2019 оны 09 -р сарын 19 -ны өдрийн 14 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо , Сөүлийн гудамж-42, "УБТЗ"-ын удирдах газар, 287 , Утас: 976-242167, 976-242175 , Факс: 976-24-2178
Имэйл хаяг: nh@ubtz.mn
Веб сайт: www.ubtz.mn
  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос