Нээлт хийх огноо

2020-12-21
10:30

Хүлээн авах огноо

2020-12-21
10:00

Үлдсэн хугацаа

21 өдөр

Барилга, байгууламжийн хүчитгэл, Барилгын материалын лаборатори, боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын салбарт улсын хэмжээнд хэрэглэгдэхнэг маягийн болон нэн шаардлагатай зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах

Захиалагч:
Барилга, хот байгуулалтын яам
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
БХБЯ/202010229
Урилгын дугаар:
БХБЯ/202010229/03/02
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Нийт төсөвт өртөг:
4,971,400,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
1,429,900,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Хосолмол үнэлгээний арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2020-11-21
1. Барилга, хот байгуулалтын яам нь  БХБЯ/202010229 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Барилга, байгууламжийн хүчитгэл, Барилгын материалын лаборатори, боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын салбарт улсын хэмжээнд хэрэглэгдэхнэг маягийн болон нэн шаардлагатай зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     
 • 1  -  " Барилга байгууламжийг хүчитгэх нэг маягийн зураг төсөл /Улсын хэмжээнд/ "  
 • 2  -  " Барилгын материалын лабораторын нэг маягийн зураг төсөл /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Харшпрожект
  • Эл Эй ай Ди групп
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Эрхэтконстракшн
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
 • 3  -  " Сумын хөгжил хөтөлбөрийн хэмжээнд баригдах барилга байгууламжийн нэг маягийн зураг төсөл /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
 • 4  -  " Цэцэрлэг /50, 150, 200ортой/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Эл Эй ай Ди групп
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • Эсгийгүрэн
  • Өрх
  • Балданс
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Эрхэтконстракшн
  • Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 5  -  " Бага сургууль /160 суудалтай/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Харшпрожект
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • Эсгийгүрэн
  • Гранд лайн прожект
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 6  -  " Дунд сургууль /320, 640 суудалтай/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/  "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • Гранд лайн прожект
  • Өрх
  • Итгэлийн хад
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Эрхэтконстракшн
  • Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн
  • ТГТ
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
 • 7  -  " Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • ЭГЭ
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
 • 8  -  " Дотуур байр /100, 160 ортой/-ны барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Харшпрожект
  • Эл Эй ай Ди групп
  • Эсгийгүрэн
  • Гранд лайн прожект
  • Өрх
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Эрхэтконстракшн
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 9  -  " Сургуулийн спорт заалны нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Харшпрожект
  • Эл Эй ай Ди групп
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • Гранд лайн прожект
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • Эрхэтконстракшн
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 10  -  " Шинээр баригдах халдвартын эмнэлгийн барилгын зураг төсөв /Төв, Зуунмод/ "  
  • Барилгабайгууламж
  • ЭЗТ
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
 • 11  -  " Эрүүл мэндийн төв /10, 15, 22 ортой/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Харшпрожект
  • Хот төлөвлөлт, судалгааны институт
  • ЭЗТ
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 12  -  " Сүрьеэгийн эмнэлэг /30, 100 ортой/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
 • 13  -  " Соёлын төвийн нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ "  
  • Алтайнгазрын хүч
  • Барилгабайгууламж
  • Харшпрожект
  • Балданс
  • ДИ ДИ ЭЙ ЖИ ХХК
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • ЭГЭ
  • ТГТ
  • Скайлайн дизайн ХХК
  • Мон-Энержи консалт
  • Урбан девелопмент консалтинг групп
  • Эм эс эл
  • Зэдпрожект
 • 14  -  " Монголын үндэсний археологи, угсаатны зүйн музейн зураг төсөв /Төв, Зуунмод/ "  
  • Балданс
  • Зурагтөсөл консалтинг
  • Мон-Энержи консалт

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 47,214,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 12 -р сарын 21 -ны өдрийн 10 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2020 оны 12 -р сарын 21 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
, Утас: 76003333 , Факс:
Имэйл хаяг:
Веб хаяг:
  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос