Өөрчлөлтийн хүсэлт гарсан

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

Тестийн тендер шалгаруулалт-АХБ-2

Захиалагч:
Азийн Хөгжлийн Банкны Төсөл
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
54008-001/202103004
Урилгын дугаар:
54008-001/202103004/01/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Нийт төсөвт өртөг:
800 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
800 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам ,Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт
Цахим тендер эсэх:
Уламжлалт
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2021-03-12
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: Тест08
Гэрээний дугаар ба нэр: 54008-001/202103004 | Тестийн тендер шалгаруулалт-АХБ-2
 
1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  Тест08  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2.  Азийн Хөгжлийн Банкны Төсөл ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  Тестийн тендер шалгаруулалт-АХБ-2  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
#FINANCIAL_REQUIREMENT#
#WORK_EXPERIENCE#
  • 2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
  • 2.8.2.3 Бүх төрилийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
 
5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, 9, 204,
Утас: 51-267023,
Факс: 51-263026
Имэйл хаяг: azjargal@tender.gov.mn
Веб хаяг: www.adb.org
 
6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 50,000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.
 
7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 03 -р сарын 19 -ны өдрийн 17 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, 9, 204-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 
8. Азийн Хөгжлийн Банкны Төсөл тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.