Хүлээн авах огноо

2021-09-22
09:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах

Захиалагч:
Эрдэнэт үйлдвэр
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ЭҮТӨҮГ/202102134
Урилгын дугаар:
ЭҮТӨҮГ/202102134/03/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Өөрийн хөрөнгө
Нийт төсөвт өртөг:
240,000,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
240,000,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Хосолмол үнэлгээний арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Үр дүн гарсан
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2021-09-15
Тендер шалгаруулалтын нэр: Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭҮТӨҮГ/202102134

 
1. Эрдэнэт үйлдвэр нь Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ (ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ – ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД) Захиалагч: “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ Зөвлөх үйлчилгээний нэр: “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн авто зам барих зураг төсөл боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Зөвлөх нь ур чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор түншлэх буюу эсвэл туслан гүйцэтгэгчтэй хамтарч болно. Үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг дараах шалгуур үзүүлэлтээр хураангуй жагсаалтад оруулна: Захиалагч тухайн зарын дагуу саналаа ирүүлсэн хуулийн этгээдүүдийн (холбогдох хуулийн дагуу шаардлага хангасан) нэрсээс бүрдсэн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргана. Ажил гүйцэтгэх зөвлөх, эсвэл түншлэлийн хувьд тэргүүлэх, голлох зөвлөх нь тухайн ажил гүйцэтгэсэн туршлагатай байх ёстой. Зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага тэдгээрийн гүйцэтгэл, ажиллах боловсон хүчний чадвар, тус ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан патент эзэмшиж байгаа байдал, туршлагын талаарх бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Зөвлөх хуулийн этгээд нь “ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ” хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагуудыг хангасан байх. Үүнд: 1. Сүүлийн 2 (2019, 2020) жилийн санхүүгийн хураангуй тайланг баталгаажуулсан аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ. 2. 2019, 2020 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь захиалагчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна. 3. Сүүлийн 2 (2019, 2020 он) жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажилд тооцуулах ажлын гэрээний эх хувиас татсан хуулбар, гэрээ дүгнэсэн акт зэрэг баримт бичгийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ. Энэхүү туршлагад тооцуулах гэрээний нийт үнэ нь (2019, 2020 он)-ын аль нэг жилд захиалагчийн санал болгож буй төсөвт өртгөөс багагүй байна. Ижил төстэй ажилд тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг тооцох ба энд зааснаас өөр ангилалд хамаарах ажлыг ижил төстэй ажилд тооцохгүй. 4. Боловсон хүчний чадавхын талаарх мэдээлэл (багийн ахлагч, голлох мэргэжилтэн болон багийн гишүүд гэх мэт). 5. Хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг ирүүлэх. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх. 6. Тусгай зөвшөөрлийн дагуу хийгдэх ажлын тухайд уг ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлэх. 7. Уг ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: “тийм” Зам, тээврийн хөгжлийн яам: Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ /Төмөр замын зураг төсөл боловсруулах/ 8. Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолтыг ирүүлнэ. 9. Тендер оролцогч аж ахуйн нэгж нь хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай болон сүүлийн 3 жилд аливаа шүүхийн зарга маргаанд хариуцагчаар оролцож ял шийтгэл, өр төлбөртэй нь тогтоогдож байгаагүй тухай Шүүхийн төрөлжсөн архив, харьяалагдах шүүх, Шүүхийн тамгын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх. Тодорхойлолтууд нь тендер зарласан өдрөөс хойш байна. 10. Тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерийн баримт бичиг, гэрээ, бусад холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах, гэрээний хэрэгжилтийг удирдах этгээдэд компанийн зүгээс олгосон итгэмжлэл ирүүлэх. 11. Татвар, Нийгмийн даатгалын байгууллагад тендер нээх өдрийн байдлаар өр төлбөргүй тухай лавлагааг тус байгууллагуудын цахим мэдээллийн сангаас авч тендерт хавсарган ирүүлнэ. 12. Тендерийн баримт бичгийг Монгол хэл дээр ирүүлнэ. Гадаад хэл дээрх баримт бичгийг баталгаат орчуулгын газраар орчуулан ирүүлнэ. Сонирхсон зөвлөх нь тендерийн баримт бичиг болон ажлын даалгавартай холбогдох нэмэлт мэдээллийг дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн цахим гарын үсэг (PKI)-ээр нэвтрэн орж цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Мэдүүлгийг Улаанбаатарын цагаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 22–ний өдрийн 09:00 цагт багтаан (цахимаар) ирүүлнэ үү. 61027, Монгол Улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай-1, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Ерөнхий захиргааны 2-р байрны 1-р давхар 103 тоот Утас: 757-73873 Цахим шуудан: zsuren@erdenetmc.mn болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрнө

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 09 -р сарын 20 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2021 оны 09 -р сарын 22 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Орхон, Баян-Өндөр сум , Найрамдал талбай, Захиргааны 2-р байр, , Утас: 75773501 , Факс:
Имэйл хаяг: info@erdenetmc.mn
Веб сайт: