Хүлээн авах огноо

2022-05-25
11:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ

Захиалагч:
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ГХУСАЗЗАА/202203007
Урилгын дугаар:
ГХУСАЗЗАА/202203007/03/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Нийт төсөвт өртөг:
40,000,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
40,000,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Хосолмол үнэлгээний арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Санал хүлээн авч байгаа
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2022-05-13
Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ГХУСАЗЗАА/202203007

 
1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба нь Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 1 багцтай. -Багц-1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна “Сэргийлэгч” нэвтрүүлгийг бэлтгэн, олон нийтэд хүргэх. Гурав. Зөвлөх үйлчилгээг сонирхсон хуулийн этгээд: 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсвэл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байдал үүсээгүй байх. 2. Байгууллагын танилцуулга. Үндсэн үйл ажиллагаа, боловсон хүчин, хийсэн бүтээл зэрэг мэдээллийг оролцуулан бичсэн байх. 3. Татварын тодорхойлолт. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй нөхцөл байдал үүсээгүй байх 4. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Оюуны өмчийн тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон нөхцөл байдал үүсээгүйг нотлох Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлнэ. 5. Харилцагч банкинд хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх. Харилцагч банкнаас Монгол банкны нэгдсэн мэдээллийн сангаас татсан зээлийн зэрэглэлийн мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлолт гаргуулсан байх. 6. Санхүүгийн тайлан сүүлийн 3 жил 7. Захиалагч тендерт оролцогчийн харилцах банк, татвар, нийгмийн даатгал, бусад байгууллагаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл. 8. Ижил төстэй ажлын туршлага сүүлийн 3 жилийн байдлаар (2019, 2020, 2021 оны аль нэг онд гэрээ гүйцэтгэсэн байж) болно. Ижил төстэй ажлын туршлагыг ирүүлэхдээ гүйцэтгэсэн ажлуудын жагсаалтыг хүснэгтээр гаргаад нотломжид гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн акт эсвэл захиалагч байгууллагын тодорхойлолт, эсвэл гэрэл зураг заавал ирүүлнэ. болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрөхгүй

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 05 -р сарын 23 -ны өдрийн 14 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2022 оны 05 -р сарын 25 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо , Ширэндэвийн гудамж 8/4, Засгийн газрын V байр, , Утас: 51265125 , Факс:
Имэйл хаяг: bayanduuren@mojha.gov.mn
Веб сайт: