Нээлт хийх огноо

2022-09-19
15:05

Хүлээн авах огноо

2022-09-19
15:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

SHTSC-A: Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил

Захиалагч:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
УБХГХХХОДХТөсөл/202203003
Урилгын дугаар:
УБХГХХХОДХТөсөл/202203003/02/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Бусад
Нийт төсөвт өртөг:
4,375,462,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
437,546,200 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам ,Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт-ADB
Цахим тендер эсэх:
Уламжлалт
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Үр дүн гарсан
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2022-08-16
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: SHTSC-A: Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
Гэрээний дугаар ба нэр: УБХГХХХОДХТөсөл/202203003 | SHTSC-A: Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
 
1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  SHTSC-A: Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2.  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  SHTSC-A: Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
4.2 Санхүүгийн чадавхийн одоогийн байдлыг харуулах зорилгоор сүүүлийн 4 жилийн (2018, 2019, 2020, 2021) аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг илгээнэ. Тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн доод хэмжээг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцно. Энэхүү зөрүү нь аль нэг гурван жилд эерэг буюу ашигтай байвал зохино. 4.3 Cүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021) хэрэгжиж дууссан эсхүл хэрэгжиж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд хүлээн авсан баталгаат төлбөрийн нийт дүнгээр тооцсон барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ нь 3.3 тэрбум төгрөг байна. 4.4 САНХ-4 маягтад тусгагдсан санхүүгийн эх үүсвэрт тавигдах шаардлагыг хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө, зээлийн шугам эсхүл бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг (гэрээний урьдчилгаа төлбөр үүнд хамаарахгүй) олж авах эрхтэй, эсхүл авах боломжтой гэдгээ илтгэн мэдээлэх шаардлагатай. Шаардлага хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн доод хэмжээ 820.0 сая төгрөг байна.
4.1 Ф400мм-ээс багагүй голчтой, 600м-ээс багагүй урттай дулааны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэж дууссан байх. 4,5 4.5 Сүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021) амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 2.6 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх.
  • ТЗ-2.1: 0.4-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  • БА-3.4 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт /дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж/
 
5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот,
Утас: 70003099,
Факс:
Имэйл хаяг: procurement@ub-subcenter.mn
Веб хаяг: www.ub-subcenter.mn
 
6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 280,000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.
 
7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2022 оны 09 -р сарын 19 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 
8. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.