Нээлт хийх огноо

2023-03-14
15:05

Хүлээн авах огноо

2023-03-14
15:00

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

TEC-B:Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10кВ цахилгаан түгээх кабель шугам)

Захиалагч:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
УБХГХХХОДХТөсөл/202211030
Урилгын дугаар:
УБХГХХХОДХТөсөл/202211030/02/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Хамтран санхүүжүүлэх
Нийт төсөвт өртөг:
16,674,189,839 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
16,674,189,839 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам ,Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт-ADB
Цахим тендер эсэх:
Уламжлалт
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Тендер хүлээн авч байгаа
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2022-12-30
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: TEC-B:Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10кВ цахилгаан түгээх кабель шугам)
Гэрээний дугаар ба нэр: УБХГХХХОДХТөсөл/202211030 | TEC-B:Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10кВ цахилгаан түгээх кабель шугам)
 
1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  TEC-B:Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10кВ цахилгаан түгээх кабель шугам)  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2.  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  TEC-B:Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10кВ цахилгаан түгээх кабель шугам)  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
- Санхүүгийн чадавхийн одоогийн байдлыг харуулах зорилгоор 4 жилийн (2018, 2019, 2020, 2021) аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг илгээнэ. Тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн доод хэмжээг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцно. Энэхүү зөрүү нь аль нэг гурван жилд эерэг буюу ашигтай байвал зохино. - Сүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021 онуудад) хэрэгжиж дууссан эсхүл хэрэгжиж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд хүлээн авсан баталгаат төлбөрийн нийт дүнгээр тооцсон барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ нь 12.3 тэрбум төгрөг байх; - САНХ-4 маягтад тусгагдсан санхүүгийн эх үүсвэрт тавигдах шаардлагыг хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө, зээлийн шугам эсхүл бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг (гэрээний урьдчилгаа төлбөр үүнд хамаарахгүй) олж авах эрхтэй, эсхүл авах боломжтой гэдгээ илтгэн мэдээлэх шаардлагатай. Шаардлага хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн доод хэмжээ 3 тэрбум төгрөг байх;
- Сүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021 онуудад) амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 9.8 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх - (i) 400кВА-с багагүй чадалтай 2-с багагүй /өмнө хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын нийлбэр тоогоор тодорхойлж болно/ цахилгааны иж бүрэн хаалттай дэд өртөөг барьж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн туршлагатай байх; (ii) 10кВ-ын 3x240мм2-с багагүй хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ажил гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн туршлагатай байх;
  • БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, хөргөх байгууламж, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт /бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт /бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-3.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлт, тохижилтын ажил /дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт /бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт /бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-7.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
  • ТЗ-2.1: 0.4-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  • 2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх засварлах
 
5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот,
Утас: 70003099,
Факс:
Имэйл хаяг: procurement@ub-subcenter.mn
Веб хаяг: www.ub-subcenter.mn
 
6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 350000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.
 
7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2023 оны 03 -р сарын 14 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 
8. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.