Өөрчлөлтийн хүсэлт гарсан

Үлдсэн хугацаа

Дууссан

Төсөл арга хэмжээ шинэ

Захиалагч:
Test-01
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
test1/20240101004
Урилгын дугаар:
test1/20240101004/01/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Нийт төсөвт өртөг:
5,000 ₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
5,000 ₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
Огноо: 
Тендер шалгаруулалтын нэр: 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: 

 
1.  нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан бөгөөд гэрээ шууд байгуулах хэлэлцээнд оролцсон сонирхогч этгээдийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:

Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:

3. Тендерийг 
–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хэлбэрээр ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг -т худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулна.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх:
Зөвшөөрнө
5. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш [ажлын 30 ба түүнээс дээш] өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заах ба 4,750 төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
6. Гэрээ шууд байгуулах хэлэлцээнд оролцсон сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд үйлчилгээний хураамж "100 төгрөг"-ийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.