Нэгдсэн тээврийн бодлогын судалгаа

Захиалагч:
Үндэсний хөгжлийн газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ҮХГ/201902012
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Төсөвт өртөг:
30,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2019-06-17 17:43
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2019-06-28
Тендер шалгаруулалтын нэр: Нэгдсэн тээврийн бодлогын судалгаа
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ҮХГ/201902012

 
1. Үндэсний хөгжлийн газар нь Нэгдсэн тээврийн бодлогын судалгаа -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Үндэсний хөгжлийн газар нь “Нэгдсэн тээврийн бодлогын судалгаа боловсруулах” зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах тээвэр, логистикийн талаар баримтлах бодлого боловсруулахад шаардлагатай бодлогын судалгаа хийж гүйцэтгэхэд чиглэгдэнэ. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна) нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж байгаагаа нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд: 1. Байгууллагын танилцуулга, туршлагын мэдээлэл; 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; 3. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн болохыг тодорхойлсон өмнөх үйлчлүүлэгчийн нэгээс доошгүй тодорхойлолт (ажлын өртөг, хугацаа, байршил, бүрэн гүйцэтгэсэн эсэх); 4. Зөвлөх үйлчилгээний багт ажиллах голлох мэргэжилтнүүдийн ажлын туршлагын мэдээлэл; 5. Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн болон уг хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүйг мэдэгдсэн албан бичиг; Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг эндээс 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10:00 цагаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Үндэсний хөгжлийн газар Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр (Судалгаа шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Т.Төгсбилгүүн, өрөөний дугаар: 206-б, утас: 261583) болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрнө

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 07 -р сарын 10 -ны өдрийн 12 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2019 оны 07 -р сарын 16 -ны өдрийн 14 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Засгийн газрын 2-р байр , , Утас: 263333 , Факс:
Имэйл хаяг: byambakhishig.m@nda.gov.mn
Веб сайт: www.nda.gov.mn

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос