Нийгмийн салбарын төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник эдийн засгийн үзүүлэлт боловсруулах аргачлал боловсруулах /боловсрол, эрүүл мэнд/

Захиалагч:
Үндэсний хөгжлийн газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ҮХГ/202001013
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Төсөвт өртөг:
30,000,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2020-03-06 11:00
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2020-03-19
Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийгмийн салбарын төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник эдийн засгийн үзүүлэлт боловсруулах аргачлал боловсруулах /боловсрол, эрүүл мэнд/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ҮХГ/202001013

 
1. Үндэсний хөгжлийн газар нь Нийгмийн салбарын төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник эдийн засгийн үзүүлэлт боловсруулах аргачлал боловсруулах /боловсрол, эрүүл мэнд/ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Үндэсний хөгжлийн газар нь Нийгмийн салбарын төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах аргачлал боловсруулах /боловсрол, эрүүл мэнд/ зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь нийгмийн салбарын төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад ашиглагдах иж бүрэн аргачлал боловсруулахад чиглэгдэнэ. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна) нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж байгаагаа нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд: 1. Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн болон уг хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүйг мэдэгдсэн албан бичиг; 2. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; 3. Байгууллагын танилцуулга, ижил төстэй ажлын туршлагын мэдээлэл; 4. Хуулийн 14.1-д заасан нөхцлүүд үүсээгүй тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт; 5. Татварын болон Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй болохыг тодорхойлсон тодорхойлолт; 6. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан; 7. Голлох мэргэжилтнүүдийн танилцуулга, гүйцэтгэсэн ажлын туршлагын мэдээлэл, боловсролын зэргийн диплом, түүний хавсралт болон гэрчилгээний хуулбар; Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг http://nda.gov.mn хаягнаас болон 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Үндэсний хөгжлийн газар Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр (Судалгаа шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Т.Төгсбилгүүн, Өрөөний дугаар: 206-б, утас: 261583) болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрнө

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 03 -р сарын 25 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2020 оны 03 -р сарын 27 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Засгийн газрын 2-р байр , , Утас: 263333 , Факс:
Имэйл хаяг: byambakhishig.m@nda.gov.mn
Веб сайт: www.nda.gov.mn

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос