Геометаллургийн зөвлөх үйлчилгээ

Захиалагч:
Эрдэнэт үйлдвэр
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ЭҮХХК/202012607
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Өөрийн хөрөнгө
Төсөвт өртөг:
540,000,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2020-10-02 17:05
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2020-10-07
Тендер шалгаруулалтын нэр: Геометаллургийн зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭҮХХК/202012607

 
1. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨХК нь Геометаллургийн зөвлөх үйлчилгээ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ (ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ – ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД) Захиалагч: “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ Зөвлөх үйлчилгээний нэр: “Геометаллургийн зөвлөх үйлчилгээ” “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь “Геометаллургийн зөвлөх үйлчилгээ”-г хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2019 онд гүйцэтгэсэн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ өрөтгөл шинэчлэлийн төслийн ажилтай холбоотой технологийн туршилт, хүдрийн шинж чанар, хатуулгын судалгааны ажлын үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, үйлдвэрийн нэгдсэн төлөвлөгөө ба стратеги боловсруулах. Зөвлөх нь ур чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор түншлэх буюу эсвэл туслан гүйцэтгэгчтэй хамтарч болно. Үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг дараах шалгуур үзүүлэлтээр хураангуй жагсаалтад оруулна: Захиалагч тухайн зарын дагуу саналаа ирүүлсэн хуулийн этгээдүүдийн (холбогдох хуулийн дагуу шаардлага хангасан) нэрсээс бүрдсэн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргана. Ажил гүйцэтгэх зөвлөх, эсвэл түншлэлийн хувьд тэргүүлэх, голлох зөвлөх нь тухайн ажил гүйцэтгэсэн туршлагатай байх ёстой. Зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага тэдгээрийн гүйцэтгэл, ажиллах боловсон хүчний чадвар, тус ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан патент эзэмшиж байгаа байдал, туршлагын талаарх бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Зөвлөх хуулийн этгээд нь “ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ” хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагуудыг хангасан байх. Үүнд: 1. 2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх. 2. 2018, 2019 онуудад өмнө хийж гүйцэтгэж байсан ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл. 3. Боловсон хүчний чадавхын талаарх мэдээлэл (багийн ахлагч, голлох мэргэжилтэн, төсөвчин гэх мэт) 4. Хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлэх. 5. Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолтыг ирүүлнэ. (Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс заавал ирүүлэх шаардлагатай). 6. Тендер оролцогч аж ахуйн нэгж нь хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай болон сүүлийн 3 жилд аливаа шүүхийн зарга маргаанд хариуцагчаар оролцож ял шийтгэл, өр төлбөртэй нь тогтоогдож байгаагүй тухай Шүүхийн төрөлжсөн архив, харьяалагдах шүүх, Шүүхийн тамгын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх. Тодорхойлолтууд нь тендер зарласан өдрөөс хойш байна. 7. Техник хэрэгслийн тодорхойлолт, үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт хавсаргах. 8. Тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерийн баримт бичиг, гэрээ, бусад холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах, гэрээний хэрэгжилтийг удирдах этгээдийн итгэмжлэл, компанийн гүйцэтгэх захиралд итгэмжлэл олгох тохиолдолд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс захиралд олгосон итгэмжлэл байж болно. 9. Татвар, Нийгмийн даатгалын байгууллагад тендер нээх өдрийн байдлаар өр төлбөргүй тухай лавлагааг тус байгууллагуудын цахим мэдээллийн сангаас авч тендерт хавсарган ирүүлнэ. Сонирхсон зөвлөх нь тендерийн баримт бичиг болон ажлын даалгавартай холбогдох нэмэлт мэдээллийг дор дурдсан хаягаар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн цахим гарын үсэг (PKI)-ээр нэвтрэн орж цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Мэдүүлгийг Улаанбаатарын цагаар 2020 оны 10 дугаар сарын 12–ний өдрийн 11:00 цагт багтаан (цахимаар) ирүүлнэ үү. 61027, Монгол Улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай-1, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Ерөнхий захиргааны 2-р байрны 1-р давхар 103 тоот Утас: 757-73873, Цахим шуудан: zsuren@erdenetmc.mn Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, мониторингийн хэлтсийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн З. Сүрэн болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрнө

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 10 -р сарын 13 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2020 оны 10 -р сарын 19 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Орхон, Баян-Өндөр сум , Найрамдал талбай, Захиргааны 2-р байр, , Утас: 75773501 , Факс:
Имэйл хаяг: info@erdenetmc.mn
Веб сайт:

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос