Хот нийтийн аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, авто зам засвар, хайс хашлага, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, дулаан, халаалтын зуух, түлээ нүүрс, усан хангамж, ариутгах татуурга зэрэг хотын Хотын инженерийн хангамжийн чиглэлээрх бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажил

Захиалагч:
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
УБЗАА/202103039
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Урсгал
Төсөвт өртөг:
203,500,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2021-06-07 09:30
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021-06-07
1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь  УБЗАА/202103039 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Хот нийтийн аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, авто зам засвар, хайс хашлага, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, дулаан, халаалтын зуух, түлээ нүүрс, усан хангамж, ариутгах татуурга зэрэг хотын Хотын инженерийн хангамжийн чиглэлээрх бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажил   гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     Шаардахгүй
3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 2,035,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 07 -р сарын 07 -ны өдрийн 14 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2021 оны 07 -р сарын 07 -ны өдрийн 14 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо , Утас: , Факс:
Имэйл хаяг:
Веб хаяг: