Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг олон нийтэд сурталчлах

Захиалагч:
Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ЖДҮГ/202105008
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсөв
Төсөвт өртөг:
60,000,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021-06-02
1. Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар нь  ЖДҮГ/202105008 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг олон нийтэд сурталчлах  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     
  • ЖДҮГ/202105008  -  " Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг олон нийтэд сурталчлах "  
    • Олон нийтийн хөгжлийн гүүр ТББ
    • Эн Ти Ви броадкастинг
    • Нийгмийн хөтөч сэтгүүлч

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Чанарын үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 06 -р сарын 11 -ны өдрийн 11 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2021 оны 06 -р сарын 11 -ны өдрийн 11 цаг 55 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайвны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9 байр, , Утас: 51262913 , Факс:
Имэйл хаяг: lkhagva217@gmail.com
Веб хаяг: