Захиалгын дугаар:
БЗДЭМТ/447
Name of procuring entity:
Баянзүрх Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2022-06-28 14:55
Basket

Basket

Устсан бараа. Back