LAST PUBLISHED BID NOTICE

Чөлөөлсөн талбарыг хашаалах ажил
Name of procuring entity : Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл
Procedure of procurement : Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам Уламжлалт
320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга (Галт сум)-ын зургийг холбох замаар 320 суудалтай сургуулийн барилга (Алаг-Эрдэнэ сум Хатгал тосон)-ын үндсэн суурийн болон барилга бүтээц, гадна дулаан, цэвэр, бохир ус, холбоо дохиоллын инженерийн шугам сүлжээ, дулааны зуухны барилгын зураг төслийг боловсруулах
Name of procuring entity : Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Цэнэг хуримтлуулагч
Name of procuring entity : Монголросцветмет ТӨҮГ
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
1-р цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний матерал нийлүүлэх
Name of procuring entity : Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын тамгын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
хоол хүнс
Name of procuring entity : Дархан-Уул аймгийн 11-р цэцэрлэг
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations