LAST PUBLISHED BID NOTICE

Үдийн хоол нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох
Name of procuring entity : Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Үндэсний лаборатори Улсын тэргүүний "Эрдмийн далай" цогцолбор сургууль
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
УДД-132 дугаар төвийн харьяа 10-58-р байрны гаргалгаанаас 1-58-р байрны оруулга хүртэл халаалт, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны 5-х хос шугамыг шинэчлэн солих (СХД, 19-р хороо)
Name of procuring entity : Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
95 дугаар цэцэрлэгийн цахилгаан, сантехник, 1-р давхрын дээврийн хэсэгчилсэн засвар (БГД, 8 дугаар хороо)
Name of procuring entity : Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
УДД-49 дүгээр төвийн харьяа 40-р байрны худгаас 42-р байрны худаг хүртэл халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн, усны 5 хос шугамыг өргөтгөн шинэчлэх (ЧД, 6-р хороо)
Name of procuring entity : Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
101 дүгээр цэцэрлэгийн биеийн тамирын өрөөний дээвэр, шалны дулаалга, засвар (СХД, 14 дүгээр хороо)
Name of procuring entity : Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations