LAST PUBLISHED BID NOTICE

Тээвэр шатахуун, шатах тослох материал
Name of procuring entity : Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын тамгын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Даатгалын үйлчилгээ /Улсын хэмжээнд/
Name of procuring entity : Монгол-Улсын ерөнхий прокурорын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Програм хангамжийн үйлчилгээ /Улсын хэмжээнд/
Name of procuring entity : Монгол-Улсын ерөнхий прокурорын газар
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Төмөр материал
Name of procuring entity : Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Иргэдэд үйлчлэх дунд оврын автобус худалдан авах
Name of procuring entity : Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations