LAST PUBLISHED BID NOTICE

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх
Name of procuring entity : Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Сургуулийн засвар (Баянгол дүүрэг, 141 дүгээр сургууль)
Name of procuring entity : Баянгол дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
Procedure of procurement : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (ISMS) ISO 27001:2013 стандартыг нэвтрүүлэх
Name of procuring entity : Диспетчерийн үндэсний төв
Procedure of procurement : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх
Name of procuring entity : Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар
Procedure of procurement : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Бие даасан зохицуулах байгууллагын хуулийн этгээдийн статус, эрхзүйн байдлын судалгаа-зөвлөх үйлчилгээ
Name of procuring entity : Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Procedure of procurement : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан

Bid notice by week

Statistics of procurement planning

Most planned bid by 5 category

Most planned bid by 5 budget governor

Procurement Statistics in the local areas

Details

Cooperated organizations