СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дамжуулагч кабель
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
XI.1.1.7 Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Уутат шүүлтүүрийн уут
Захиалагчийн нэр : Амгалан дулааны станц
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Тос, тосолгооны материал худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Дулаан хангамжийн гидравлик горим шинэчлэх, мөрдөх.
Захиалагчийн нэр : Багануурын дулааны станц
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд