СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ажилчдын автобус нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Төрийн банк
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Өгөгдөл хадгалах төхөөрөмж /DP4400, SC9000/-ийн лицензийн сунгалт нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Төрийн банк
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Цогтцэций сумын ЭМТ-ийн дулааны шугам сүлжээ сантехникийн шугам хоолойг засах
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Компьютер томографийн аппарат
Захиалагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Агуйт 3 дугаар багийн худаг
Захиалагчийн нэр : Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд