СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Гудамж хорооллын гэрэлтүүлэг
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Бэлчээр усжуулалтын хоёрдугаар аяны хүрээнд инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, хуучин худгийг засврлаж бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүлэх /Тоноглох багц-4/
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Сумдыг мал угаалга, ариутгал, мал эмнэлгийн шинжилгээ оношлогооны чадавхийг нэмэгдүүлэн ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах /Лабораторийн халуун, хүйтэн тохируулагч кондешн/
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
"Мон Икс" нээлттэй инновацийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
Захиалагчийн нэр : Шинжлэх ухаан технологийн сан
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Инженерийн шугам сүлжээний ажил /Хүдэр сум/
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд