СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Автобусны зогсоолыг сандал сүүдрэвчтэй болгох
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Хоол хүнсний материал /ЕБС, Цэцэрлэг, ЭМТ/ Үдийн цай /ЕБС/, Багц-2: Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Баг тус бүрт автомашингүй гудамжтай болох /2, 4, 5, 7-р баг/
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Хоол хүнсний материал /ЕБС, Цэцэрлэг, ЭМТ/ Үдийн цай /ЕБС/, Багц-3: Хүнсний ногоо
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
3-р хорооны гүүрийг бүрэн засварлах
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд