СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн цэцэрлэгт нүүрс нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын хүүхдийн цэцэрлэг
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хүний нөөц, цалингийн нэгдсэн системийн Сервер худалдан авалт
Захиалагчийн нэр : Төрийн албаны зөвлөл
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
хоол хүнс-5
Захиалагчийн нэр : Хэрлэн сумын 8 дугаар цэцэрлэг
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Хоол хүнс-8
Захиалагчийн нэр : Хэрлэн сумын 8 дугаар цэцэрлэг
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Галын голын гарамын засвар /Сэргэлэн сум/
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос