СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн өвлийн байрны зураг төсвийг боловсруулах /200 ор/ -45.0 сая.төг
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
61-р сургууль урсгал засвар
Захиалагчийн нэр : Чингэлтэй дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Арьс, шир боловсруулах цех байгуулах
Захиалагчийн нэр : Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулахад шаардагдах эд, хогшил нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /СХД, 19 дүгээр хороо/
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд