СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Бэлчээрийн болон сумын төвийн иргэдийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн хийцтэй худаг уст цэг шинээр байгуулах/Түмэнцогт 2,3,4-р баг. Наран/
Захиалагчийн нэр : Сүхбаатар аймаг Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Сайншанд сумын 7-р цэцэрлэг болон 4-р сургуулийн дотуур байранд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 дугаар цэцэрлэг/
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Жишиг хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох ажлыг эхлүүлэх /Зуунмод сум/
Захиалагчийн нэр : Төв аймаг Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
X.1.3.1.3 Зүүн бүсийн ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төвийн тавилга, эд хогшил /Дорнод, Чойбалсан/
Захиалагчийн нэр : Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос