СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Зогсуурын цахилгаан хангамжийн PDU нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Үндэсний дата төв
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Хан-Уул дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Захиалагчийн нэр : Геронтологийн үндэсний төв
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
ЗДТГазарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
ЗДТГ-ын автомашин худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Дорноговь аймгийн Өргөн сумын засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд