СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын ажлын зураг төслийн төсвийн шинэчлэлт /СХД, 27 дугаар хороо/
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Их хорумын уулзвараас Эрдэнэзуу хүртлэх явган хүний зам тавих ажил
Захиалагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Дугуй нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Зуны ажлын хувцас, гутал нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Дүүргийн автобазын барилга
Захиалагчийн нэр : Чингэлтэй дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд