СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Налайхын нүүрс-11406,7тн
Захиалагчийн нэр : Налайхын дулааны станц
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Барилга байгууламжийн засварын ажил
Захиалагчийн нэр : Ус сувгийн удирдах газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Тээвэр шатахуун
Захиалагчийн нэр : Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Автомашины хар хайрцаг
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Техникийн усны нөөц шугам барих ажлын зураг, төсөв хийх
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд