СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Үйлдвэрлэл технологийн паркын газрын 1:500 масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг боловсруулах ажил
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Төвийн багт гэрэлт гудамж байгуулах
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Алтай сумын 1 дүгээр багт гүний худаг гаргах ажил
Захиалагчийн нэр : Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Дэлүүн сумын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны \75 Б\ корпусын засварын ажил
Захиалагчийн нэр : Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Хөдөлгүүр ороох материал худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд