СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЭМТөвийн эхийн амрах байрны тохижилт
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
Соёлын төвийн түлш халаалт
Захиалагчийн нэр : Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан
Олон нийтийн цагдаагийн хувцас, хэрэгсэл худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Завхан, Сантмаргаз сум/
Захиалагчийн нэр : Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга Хялбаршуулсан
Ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж шинэчлэх
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Харьцуулалтын арга Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд