СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тээвэр шатахуун, шатах тослох материал
Захиалагчийн нэр : Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Даатгалын үйлчилгээ /Улсын хэмжээнд/
Захиалагчийн нэр : Монгол-Улсын ерөнхий прокурорын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Програм хангамжийн үйлчилгээ /Улсын хэмжээнд/
Захиалагчийн нэр : Монгол-Улсын ерөнхий прокурорын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Төмөр материал
Захиалагчийн нэр : Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Иргэдэд үйлчлэх дунд оврын автобус худалдан авах
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд