СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хоол хүнс
Захиалагчийн нэр : Дорнод аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хүдэр сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг
Захиалагчийн нэр : Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Төмөр бетон тулгуур
Захиалагчийн нэр : Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
бохирын машин
Захиалагчийн нэр : Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ
Захиалагчийн нэр : Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд