СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Гүний худаг гаргах (Жаргалант сум)
Захиалагчийн нэр : Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СХД/
Захиалагчийн нэр : Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
ЭКГ загварын экскаваторын сэлбэг
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Говь-Угтаал сумын эрүүл мэндийн төвийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Захиалагчийн нэр : Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
ТТ-ГС чиглэлийн 239 км авто замд "Техник ашиглалтын түвшин тогтоох үйлчилгээ үзүүлэх"
Захиалагчийн нэр : Эрдэнэс монгол
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд